WALHALLEN EUROPADETEKTIV

 

STOCKHOLM BERLIN KIEV MOSKVA WARSZAWA

 

Ledande Privatdetektiv i Skandinavien

 

 

 

"Cyber attacks by well-resourced, highly capable and relentless, usually state-sponsored attackers - so called advanced persistent threats - are growing. And, increasingly, whether we like it or not, the internet is the economy, not a corner of it used by a few relative sophisticates."

 

 

 

 

 

 

Walhallen Europadetektiv arbetar som en traditionell detektivbyrå, med detektiver / privatdetektiver som alla är utexaminerade civilekonomer och/eller jurister.

Privatdetektiv, Detektiv, Stockholm, Göteborg, civilekonom Claes Ekman, Advokat, polis, bevis

Introduktion - Privatdetektiv

                                            WALHALLEN EUROPADETEKTIV

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Bäste Företagare / Privatperson!                                                                    1 januari MMXX

 

Undertecknad har efter snart 30 års internationellt företagande valt att inrikta min framtida verksamhet som detektiv /

privatdetektiv, för att assistera / bistå personer, juridiska såväl som fysiska, i trångmål, nationellt såväl som internationellt.

 

I dagens samhälle framstår med önskvärd tydlighet efterfrågan på en typ av konsultbolag som kan kombinera ekonomi/juridik/språk med ett dynamiskt och generalistiskt inslag. För styrning av multinationella koncerner konstruerar samt implementerar vi för klienters räkning adekvata strategiska detektivsystem avseende ekonomi/logistik och personalhantering i utlandet.

 

Existerande rutiner/system är ofta skrivbordsprodukter och förvisso fungerande när intentionerna är goda. Efter fler än 850 affärsresor/detektivuppdrag i framförallt Östeuropa kan jag konstatera att bedrägerierna, svinnet och stölderna är omfattande; motsvarande detektivkontroll, bokföring, deklarationer m m är ej tillfyllest.

 

Ofta är det fråga om när-var-hur en stor skada kommer att uppstå, inte om. Sällan eller aldrig dyker dessa spörsmål

upp i media, men mellan ”skål och vägg” är det ett ofta debatterat ämne. IKEA’s böter/skadestånd på 11 miljarder kronor i Ryssland under november 2010 är inget undantag, ävensom beloppet är hisnande.

 

Verbet corrumpere betyder förstöra på latin, och dess praktiska tillämpning tar sig många former. Jag har själv som

målsägande detektiv suttit i åtskilliga 12-timmars åklagarförhör vid grova stölder/mordhot/mordförsök m m, och det är

ofta försent och bevisligen väldigt svårt att erhålla rättvisa i efterhand.

 

Den juridiska termen besittning är i många fall världen över både erkänd och missbrukad, vilket ofta, men inte alltid,

innebär att geografiskt avlägsna parter automatiskt hamnar i ett underläge. Dock, sakargumentationer / bevisföring av

ansvarig privatdetektiv - auktoriserad detektivbyrå vid domstolsprövningar är ofta lyckosamma men krävande.

 

Att rätt uppfatta en sak och att missförstå samma sak utesluter inte helt vartannat. Motivet att finna sanningen är
ytterst svagt hos människan och därför är det alltid en stor skillnad mellan att förstå och att vilja, mellan att veta och
kunna.

 

Under studenttiden tjänstgjorde jag som civil butikskontrollant/detektiv, ordinarie väktare, beväpnad livvakt åt ett antal

ambassadörer/konsuler vid utländska beskickningar i Sverige samt inom kriminalvård; senare som ordförande i

auktoriserat bevakningsbolag och av svensk tingsrätt utsedd internationell god man i Polen/Ryssland/Ukraina m fl länder.

 

På något sätt känns det naturligt att kunna kombinera dessa erfarenheter på ett sätt som kan gynna näringslivet, i

synnerhet svenskt, samt kunna bidraga till en väl fungerande tillverkning/handel/utveckling/forskning i vårt relativa

närområde, såväl som i fjärran länder.

 

Med detektivpartners / associerade detektivbyråer i Öst/Centraleuropa, Asien samt Nordamerika kommer vi löpande att informera Er om utvecklingen på berörda marknader.


Med vänlig hälsning, 
 
 Claes Ekman                         
 
Claes Ekman

 

 

 

WWW.WALHALLEN.NET

WWW.WALHALLEN.COM

WWW.WIIIC.ORG

WWW.PRIVATE-DETECTIVE-WALHALLEN.COM

WWW.PRIVATE-INVESTIGATOR-WALHALLEN.COM

WWW.PRIVATDETEKTIV-WALHALLEN.COM

 

 
 
 
Privatdetektiv, Detektiv, Stockholm, Göteborg, Malmö, Civilekonom Claes Ekman, Advokat, bevis
Walhallens "Counter Surveillance System"