WALHALLEN EUROPADETEKTIV

 

STOCKHOLM BERLIN KIEV MOSKVA

 

A Leading Detective Agency in Scandinavia

 

 

 
 

"Entrepeneurial capitalism is not just a skill; it is or should be at the heart of our system of values."

 

 

 

 

 

 

"Omne ignotum pro magnifico."
Privatdetektiv, Detektiv, Stockholm, Göteborg, Claes Ekman, Advokat, bevis

Medarbetare / Detektiv

Claes Ekman, Ordförande i Walhallen Europadetektiv, utexaminerades som civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på svenska företagsetableringar i USA, extern-intern redovisning, affärsjuridik m m.

 

1984 erhöll Claes ett stipendium från Marcus Wallenbergs Fond för Utbildning i Internationellt Industriellt Företagande avseende forskning vid Göteborgs Universitet beträffande svenska samverkanprojekt i Fjärran Östern, huvudsakligen Kina samt Japan.

 

Den året därpå publicerade forskningsrapporten "Swedish Industrial Joint Ventures in the Far East" rönte stor samtida uppmärksamhet - i såväl industriella som akademiska kretsar.

 

Sedan 1986 har Claes periodvis varit nordisk/svensk ordförande/Director i Transearch, Translink, Manpower,

EIU (The Economist Intelligence Unit), Société Générale TR samt ordinarie ordförande i ett antal moder/dotterbolagsstyrelser i Sverige, Norge, England, Polen, Rumänien, Ryssland, Ukraina samt Kina.

 

Claes har/har haft medlemsskap i Börssällskapet i Göteborg, International Society of Financial Analysts, Association for Investment Management and Research (AIMR) samt Financial Analysts' Federation (US).

Privatdetektiv, Detektiv, Stockholm, Göteborg, Claes Ekman, Advokat, bevis
Claes Ekman med medarbetare i Kiev, Ukraina.